Sumilao Walk II

       Sa Lunes, Pebrero 23, 2009, muling makikiisa ang mga taga-Lungsod ng   Naga sa mga Sumilao far­mers. Noong nakaraang taon, ka­sama ang mga NGOs at farmers group ang pamunuan ng lungsod ay naging bahagi sa paglalakad mula sa boundary ng Naga hanggang sa Plaza Quince Martires.

       Sa mga taga-Naga, kasama na ako, ang 7 kilo­metro pag­lakad ay parang napakalayo na. Sa mga taga-Sumilao, ito ay kati­ting na parte ng mahigit na 1700 kilo­metrong kanilang nilakbay para mara­ting ang Kamaynilaan mula sa Sumi­lao, Bukidnon. Masaya at malungkot na gunitain ang kanilang u­nang pagpunyagi. Hindi sila nawalan ng pag-asa sa gitna ng pagsubok.

       Malungkot na dapat pa nilang pagdaanan ang hirap na kanilang dinanas para matamo lamang ang kanilang ninanais. Hindi biro ang maglakad ng 34 araw mula sa Bukidnon hanggang Maynila.

       Noong ginanap ang unang Sumilao Walk, kami ay nakiisa sa kanilang  pagpupunyagi kahit sa aming palagay hindi ibibigay ang kanilang ninanais. Tulad ng napakaraming dapat na biniyayaan ng programang agraryo, muling sumuklob na naman sa batas at sa “delaying tactics” ang mga nagmamay-ari ng lupa para pawalang saysay ang karapatan ng mga magsasaka.  May utos ang Dept. of Agrarian Reform (DAR) na dapat ipamahagi na ang mga lupa  subalit hindi naman naipapatupad. May mga taong may kapangyarihan na hindi yata ka­yang sakupin ng batas. Nagtagumpay ang mga taga-Sumilao, kahit hindi sa kabuuan ng kanilang hinihingi, dahil nagkaroon sila ng lakas ng loob at tibay ng dibdib na hindi nila lulubayan ang mga may katungkulan hanggang hindi sila pakinggan.

       Naglalakbay muli ang taga-Sumilao dahil sa isang mas mahalaga at mas malaking layunin. Hindi lamang para sa kanilang sarili kung hindi para sa lahat na umaasa pa na ang tunay na reporma agraryo ay matutupad pa rin sa ating bansa.

       Nais ipaglaban ng taga-Sumilao na ipagpatuloy ang pamamahagi ng lupa at sakupin pa ang mga lupain na talaga namang dapat kasama sa batas na sa ngayon ay nawalan na ng bisa. Imbes na ipagpapa­liban lamang ang pagkawalang bisa ng batas na para ring pinawalang saysay na, hinihingi na ipasa ang bagong batas para matakpan na ang mga butas ng luma.

       Sa gitna ng malakas na impluwensya ng mga “pro-landlord” na mga lehislador, mukhang ito ay isang mistulang panga­rap lamang. Subalit ang tagumpay ay maaaring makam­tan lamang kung handa tayong mabigo sa pagsumikap para matamo ito.

       Sa Lunes, nasa Plaza Quince Martires kaming mga taga-Naga para muling makiisa. Mahirap man umasa, nagdarasal kami na sana magtagumpay muli ang mga taga-Sumilao. Mas marami pang magsasaka ang makikinabang kung sakaling sila ay pakinggan.

       Tulad ng nakaraan, alam ko na lalahok ang aking mga kapwa Nagueno. Muli siyang maninindigan na dapat itaguyod natin ang karapatan ng ordinaryong mamamayan kung talagang tunay ang pag-unlad ng ating bansa. Hindi madali ang sumalungat sa pagnanais ng mga maykapangyarihan. Subalit hindi maaaring manahimik na lamang tayo kung nais nating magbago ang ating lipunan.

       Sa ganang ito, parati kong maipagmamalaki ang aming lungsod. Ang pinakatanging yaman niya ang matuwid na paninindigan sa harap ng hirap na dinudulot nito sa kanya. Mabuhay muli ang mga taga-Sumilao! Mabuhay rin ang mga taga-Naga!
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: